VĂN PHÒNG TRỤ SỞ KDL BÌNH TIÊN

Kiến trúc : ThS. KTS Nguyễn Thu Phong
Diện tích lô đất : 1480 m2 m2
Diện tích xây dựng : 1060 m2 m2
Diện tích sử dụng : 2120 m2 m2
Số tầng cao : 2 tầng
Bề rộng mặt tiền : 62,8 mm