TGĐ CÔNG TY NHÀ VUI – THS. KTS NGUYỄN THU PHONG NHẬN BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG, HUY HIỆU TP.HCM VÀ KÝ NIỆM CHƯƠNG

Odoo CMS - a big picture

 

                  Chiều ngày 02/10/2014, Hội Doanh Nhân Trẻ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Doanh Nhân  trẻ TP. HCM (YBA – HCM) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014 – 2017 tại Trung tâm hội nghị White Palace. Đại hội đã bầu ra 35 thành viên BCH nhiệm kỳ mới với tiêu chí “5T: Tầm cỡ - Trí tuệ - Tài chính – Thời gian – Tâm huyết". Ông Nguyễn Thu Phong - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Kiến trúc Xây dựng Nhà Vui đã được tín nhiệm bầu vào chức Chủ tịch YBA - HCM.

Odoo image and text block

Nhân niềm vui này, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Nguyễn Thu Phong còn vinh dự nhận được 3 giải thưởng cao quý:

1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vì “Đã      có thành tích trong công tác tổ chức, xây dựng và phát triển Hội Doanh nhân trẻ Thành      phố Hồ Chí Minh và các hoạt động phục vụ cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp xây            dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” theo QĐ số 1407/QĐ_TTg ngày 15 tháng 08      năm 2014.

2. Huy hiệu Thành phố Hồ Chi Minh của Ủy Ban Nhân Dân TPHCM vì “Đã có thành tích            xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố” theo QĐ số 4857/QĐUB, số          5/HH-TP ngày 01 tháng 10 năm 2014.

3. Kỷ niệm chương của Bộ Tư Lệnh Hải Quân vì “Đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp         bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc ngày 30 tháng 09 năm 2014".

Odoo CMS - a big picture

Chủ tịch HĐQT -Tổng Giám đốc Nguyễn Thu Phong (bìa phải) nhận Bằng khen Thủ tướng cùng các vị nguyên chủ tịch YBA-HCMC các nhiệm kỳ trước.