DỊCH VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

Tư vấn Giám sát Thi công Công trình là một trong những hoạt động bắt buộc của quá trình thực hiện dự án xây dựng công trình. Là hoạt động của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình theo dõi thường xuyên, liên tục để quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường công trình.

1. Mục tiêu của công tác Tư vấn Giám sát Thi công Công trình:

- Đảm bảo chất lượng công trình: đúng thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, chất lượng để được đưa vào nghiệm thu;

- Đúng tiến độ, thời gian bàn giao cho Chủ Đầu Tư để đưa công trình vào sử dụng;

- Đảm bảo các biện pháp thi công phải tối ưu nhất, đảm bảo an toàn, nhanh chóng, tiết kiệm, ít hao phí nhân lực, vật tư ...

- Hạn chế tối đa các rủi ro, sai sót, bất cập xảy ra trong quá trình thi công, bảo vệ lợi ích chính đáng của Chủ Đầu tư.

2. Nội dung công việc của  Tư vấn Giám sát Thi công Công trình :

- Theo dõi việc thi công của các Nhà thầu thi công trên công trình;

- Kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng;

- Kiểm tra năng lực của Nhà thầu thi công so với với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng;

- Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt do Nhà thầu thi công cung cấp;

- Kiểm tra biện pháp thi công;

- Kiểm tra quá trình triển khai công việc ở hiện trường phải đúng theo thiết kế, biện pháp thi công đã được phê duyệt;

- Xác nhận bản vẽ hoàn công;

- Tổ chức nghiệm thu;

- Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu của Nhà thầu thi công;

- Phát hiện sai sót, bất hợp lí về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu Nhà thầu điều chỉnh;

- Tổ chức kiểm định lại khi nghi ngờ về chất lượng công trình;

- Chủ trì giải quyết vướng mắc giữa các bên liên quan.

3. Quyền hạn của  Tư vấn Giám sát Thi công Công trình :

- Yêu cầu, đề xuất với Chủ đầu tư công trình những bất hợp lý để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi;

- Yêu cầu dừng thi công nếu phát hiện, nghi ngờ xảy ra sai sót, không hợp lý, sự cố;

- Yêu cầu Nhà thầu thi công khắc phục hậu quả, thực hiện theo đúng thiết kế, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Nghiệm thu hoặc từ chối nghiệm thu.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ

1/ Tiếp nhận yêu cầu từ Khách hàng, khảo sát và tư vấn về gói dịch vụ;

2/ Khách hàng lựa chọn gói dịch vụ;

3/ Thống nhất nội dung và ký kết hợp đồng;

4/ Triển khai việc giám sát thi công công trình.