VĂN PHÒNG KẾT HỢP NHÀ Ở - TÂN BÌNH

Kiến trúc : KTS Nguyễn Lê Hữu Chung KTS Trần Hữu Nhật Luân
Nội thất : KTS Nguyễn Lê Hữu Chung
Diện tích lô đất : 200 m2
Diện tích xây dựng : 105 m2
Diện tích sử dụng : 1155 m2
Số tầng cao : 10
Bề rộng mặt tiền : 10m
Năm thiết kế : 2021-01-01