THIẾT KẾ SÂN VƯỜN BIỆT THỰ PHỐ - HUYỆN BÌNH CHÁNH

Kiến trúc : KTS Nguyễn Lê Hữu Chung
Diện tích lô đất : 480 m2
Diện tích xây dựng : 320 m2
Năm thiết kế : 2023-03-25