STAFFS HOUSE - BÌNH TIÊN, NINH THUẬN

Diện tích lô đất : 2.160 m2
Diện tích xây dựng : 1.440 m2
Diện tích sử dụng : 4.320 m2
Số tầng cao : 3 Tầng
Bề rộng mặt tiền : 40m
Năm thiết kế : 2021-04-01