ROSSY HOUSE

Kiến trúc : KTS Nguyễn Minh Tuấn ThS. KTS Nguyễn Thu Phong
Diện tích lô đất : 2000 m2
Diện tích xây dựng : 120 m2
Diện tích sử dụng : 80 m2
Số tầng cao : 1
Bề rộng mặt tiền : 16m
Năm thiết kế : 2019-04-02