Nhà Vườn Tân An - Long An

Kiến trúc : KTS Nguyễn Minh Tuấn
Diện tích lô đất : 460 m2
Diện tích xây dựng : 210 m2
Diện tích sử dụng : 180 m2
Số tầng cao : 1
Bề rộng mặt tiền : 12m
Năm thiết kế : 2021-04-05