Nhà Vườn Đăk Lắk

Kiến trúc : KTS Du Thanh Minh
Diện tích lô đất : 1500 m2
Diện tích xây dựng : 150 m2
Số tầng cao : 1 Tầng
Bề rộng mặt tiền : 16m
Năm thiết kế : 2021-06-01