Nhà phố- Triệu Quang Phục, quận 5

: 0157-NT-HD
Diện tích lô đất : 0 m2
Diện tích xây dựng : 0 m2
Diện tích sử dụng : 0 m2
Số tầng cao : 0
Bề rộng mặt tiền : 0m