Nhà phố Tân Bình

Kiến trúc : KTS Đoàn Thị Hưng Hà
Năm thiết kế : 2020-11-30