Nhà phố Quận 12

: 0147-NT-HD
Diện tích lô đất : 110 m2
Diện tích xây dựng : 0 m2
Diện tích sử dụng : 0 m2
Số tầng cao : 0
Bề rộng mặt tiền : 4m