Nhà phố - Lái Thiêu - Bình Dương

: 0578-KT-NP
Diện tích lô đất : 5m x 20m m2
Diện tích xây dựng : 80m2 m2
Số tầng cao : 1trệt, 2 lầu , 1 sân thượng
Bề rộng mặt tiền : 5mm
Năm thiết kế : 2018-01-20