Nhà Phố Hiện Đại Quận 11 ( Cải Tạo )

Diện tích lô đất : 47 m2
Diện tích xây dựng : 38 m2
Diện tích sử dụng : 152 m2
Số tầng cao : 4 tầng
Bề rộng mặt tiền : 3,4m
Năm thiết kế : 2015-05-01