Nhà phố Bình Tân

: LXH-003
Diện tích lô đất : 84 m2
Diện tích xây dựng : 60 m2
Diện tích sử dụng : 220 m2
Số tầng cao : 3,5 Tầng
Bề rộng mặt tiền : 6m
Năm thiết kế : 2013-11-01