Nhà phố anh Thương-Q7

Kiến trúc : KTS Hồ Xuân Tráng
: 0508-TC-BTV
Diện tích lô đất : 6x18 m2
Diện tích xây dựng : 6x18 m2
Năm thiết kế : 2016-08-10