Nhà hàng sân vườn Bình Dương

Kiến trúc : KTS Hồ Xuân Tráng
: DA2015
Năm thiết kế : 2014-01-01