Nhà chị Thoa - Bình Chánh

Kiến trúc : KTS Hồ Xuân Tráng
Thi công : Kỹ sư XD Huỳnh Trung Định
: 0077-TC-BTP
Diện tích lô đất : 0 m2
Diện tích xây dựng : 0 m2
Diện tích sử dụng : 0 m2
Số tầng cao : 0
Bề rộng mặt tiền : 0m