NGUYỄN THỊ HIỀN

Thi công : Ks Đào Quang Dũng
Diện tích lô đất : 300m2 m2
Diện tích xây dựng : 70m2 m2
Diện tích sử dụng : 280m2 m2
Số tầng cao : 4
Bề rộng mặt tiền : 5m
Năm thiết kế : 2018-06-04