LÊ HỒNG NGUYỆN - QUẬN 9

Kiến trúc : KTS Du Thanh Minh
Diện tích lô đất : 120M2 m2
Diện tích xây dựng : 1200M2 m2
Diện tích sử dụng : 1200M2 m2
Số tầng cao : 10
Bề rộng mặt tiền : 7Mm
Năm thiết kế : 2017-12-25