Khách sạn tại Pmonpenh - Cambodia

Kiến trúc : Thiết kế Nhà Vui
: 0018-CC-TS
Diện tích lô đất : 250 m2
Diện tích xây dựng : 207 m2
Diện tích sử dụng : 2.07 m2
Số tầng cao : 10
Bề rộng mặt tiền : 9m
Năm thiết kế : 2008-08-29