KHÁCH SẠN PHÚ YÊN

Kiến trúc : KTS Hồ Xuân Tráng
Diện tích lô đất : 522 m2
Bề rộng mặt tiền : 25,2m
Năm thiết kế : 2023-07-20