Hiệp Hòa Villa - Biên Hòa

Kiến trúc : KTS Hồ Xuân Tráng
Số tầng cao : 2.5
Năm thiết kế : 2020-12-17