GOLF DRIVING RANGE BÌNH TIÊN

Kiến trúc : ThS. KTS Nguyễn Thu Phong
Diện tích lô đất : 1780 m2
Diện tích xây dựng : 740 m2
Diện tích sử dụng : 740 m2
Số tầng cao : 1 tầng
Bề rộng mặt tiền : 75,6m
Năm thiết kế : 2021-08-04