Dự án The Oasis - Bình Dương

Kiến trúc : KTS Hồ Xuân Tráng
: DA2015
Diện tích lô đất : 10x20 m2
Diện tích xây dựng : 7.5x15 m2
Năm thiết kế : 2015-12-01