Dự án Long Hưng City - Đồng Nai

Kiến trúc : KTS Hồ Xuân Tráng
: 0040-CC-KH
Diện tích lô đất : 8x20 m2
Diện tích xây dựng : 8x15 m2
Bề rộng mặt tiền : 8mm
Năm thiết kế : 2016-01-01