CLB THỂ DỤC THỂ THAO DITP

Kiến trúc : ThS. KTS Nguyễn Thu Phong
Diện tích lô đất : 7870 m2
Diện tích xây dựng : 1660 m2
Diện tích sử dụng : 1500 m2
Số tầng cao : 1 tầng