CHUNG CƯ PRINCE RESIDENCE

Nội thất : Designer Phan Quốc Việt
Diện tích lô đất : 80M2 m2
Diện tích xây dựng : 80M2 m2
Diện tích sử dụng : 80M2 m2
Năm thiết kế : 2017-08-25