CAFE NO.12 - 139B PASTEUR

Nội thất : Designer Phan Quốc Việt
Diện tích lô đất : 30m2 m2
Diện tích xây dựng : 30m2 m2
Diện tích sử dụng : 30m2 m2
Bề rộng mặt tiền : 4mm
Năm thiết kế : 2017-08-25