BÌNH TIÊN SEA VILLA

Kiến trúc : KTS Nguyễn Minh Tuấn
Diện tích lô đất : 800 m2
Diện tích xây dựng : 350 m2
Diện tích sử dụng : 300 m2
Số tầng cao : 2
Bề rộng mặt tiền : 30m
Năm thiết kế : 2021-02-28