Biệt thự vườn - Tp.Hải Phòng.

Kiến trúc : Thiết kế Nhà Vui
: 0033-DTC-HP
Diện tích lô đất : 200 m2
Diện tích xây dựng : 160 m2
Diện tích sử dụng : 480 m2
Số tầng cao : 3
Bề rộng mặt tiền : 10m
Năm thiết kế : 2008-08-29