BIỆT THỰ VƯỜN HỚN QUẢNG - BÌNH PHƯỚC

Kiến trúc : KTS Nguyễn Minh Tuấn
Diện tích lô đất : 1200 m2
Diện tích xây dựng : 180 m2
Diện tích sử dụng : 180 m2
Số tầng cao : 1
Bề rộng mặt tiền : 12m
Năm thiết kế : 2017-06-21