Biệt thự vườn Bảo Lộc- Lâm đồng

Kiến trúc : KTS Đoàn Thị Hưng Hà
: 0509-TC-BTV
Diện tích lô đất : 0 m2
Diện tích xây dựng : 0 m2
Diện tích sử dụng : 0 m2
Số tầng cao : 0
Bề rộng mặt tiền : 0m