BIỆT THỰ VEN SÔNG - Q.2

Kiến trúc : KTS Đoàn Thị Hưng Hà
Diện tích lô đất : 240m2 m2
Diện tích xây dựng : 104m2 m2
Diện tích sử dụng : 300m2 m2
Số tầng cao : 3 tầng
Bề rộng mặt tiền : 8mm
Năm thiết kế : 2016-06-07