BIỆT THỰ TRÊN NÚI MINH ĐẠM

Kiến trúc : KTS Nguyễn Minh Tuấn
Diện tích lô đất : 1050 m2
Diện tích xây dựng : 180 m2
Diện tích sử dụng : 450 m2
Số tầng cao : 2
Bề rộng mặt tiền : 14m
Năm thiết kế : 2013-10-21