BIỆT THỰ SÂN VƯỜN - TÂN PHÚ

Kiến trúc : Designer Phan Quốc Việt
Diện tích lô đất : 200M2 m2
Diện tích xây dựng : 120M2 m2
Diện tích sử dụng : 360M2 m2
Bề rộng mặt tiền : 10Mm
Năm thiết kế : 2017-08-25