BIỆT THỰ QUỐC ANH

Kiến trúc : ThS. KTS Nguyễn Thu Phong
Diện tích xây dựng : 652 m2
Diện tích sử dụng : 1846 m2
Số tầng cao : 4
Năm thiết kế : 2021-06-04