Biệt thự phố - KDC Mỹ Phú I - Nam Sài Gòn - Quận 7 - TP.HCM

Kiến trúc : KTS Nguyễn Lê Hữu Chung
: 0159-NT-HD
Diện tích lô đất : 0 m2
Diện tích xây dựng : 0 m2
Diện tích sử dụng : 0 m2
Số tầng cao : 3
Bề rộng mặt tiền : 0m