BIỆT THỰ PHỐ - GOLDENHILL - C2 - CG M10-05

Kiến trúc : KTS Nguyễn Lê Hữu Chung
Diện tích lô đất : 460 m2
Diện tích xây dựng : 130 m2
Diện tích sử dụng : 390 m2
Số tầng cao : 3
Bề rộng mặt tiền : 15m
Năm thiết kế : 2019-06-01