BIỆT THỰ PHỐ - BÌNH DƯƠNG

Kiến trúc : KTS Nguyễn Lê Hữu Chung
Diện tích lô đất : 600m2 m2
Diện tích xây dựng : 130m2 m2
Diện tích sử dụng : 390m2 m2
Số tầng cao : 3 Tầng
Bề rộng mặt tiền : 13mm
Năm thiết kế : 2017-10-30