BIỆT THỰ ĐỒI - DITP ĐÀ NẴNG

Kiến trúc : KTS Nguyễn Lê Hữu Chung KTS Trần Hữu Nhật Luân
Nội thất : KTS Nguyễn Lê Hữu Chung
Diện tích lô đất : 800 m2
Diện tích xây dựng : 220 m2
Diện tích sử dụng : 880 m2
Số tầng cao : 3
Bề rộng mặt tiền : 30m
Năm thiết kế : 2019-05-01