Biệt thự nhà phố - Gia Kiệm - Đồng Nai (bản sao)

Kiến trúc : KTS Nguyễn Lê Hữu Chung
: 0545-KT-BTP