Biệt thự nhà phố - Gia Kiệm - Đồng Nai

Kiến trúc : KTS Nguyễn Lê Hữu Chung
: 0545-KT-BTP