BIỆT THỰ CẦN THƠ

Kiến trúc : ThS. KTS Nguyễn Thu Phong
Diện tích lô đất : 1125 m2
Diện tích xây dựng : 450 m2
Diện tích sử dụng : 2250 m2
Số tầng cao : 5 tầng
Bề rộng mặt tiền : 15m
Năm thiết kế : 2021-05-12