Biệt thự Bình Dương

: HH -01
Diện tích lô đất : 1000 m2 m2
Diện tích xây dựng : 300m2 m2
Diện tích sử dụng : 800m2 m2
Số tầng cao : 2
Bề rộng mặt tiền : 10 mm
Năm thiết kế : 2015-03-12