Bàu Bàng Villa - Bình Dương

Kiến trúc : KTS Hồ Xuân Tráng
Diện tích lô đất : 30x47 m2
Diện tích xây dựng : 18x22 m2
Số tầng cao : 2.5
Năm thiết kế : 2020-05-15