Anh Thy Arpartment

Kiến trúc : KTS Đoàn Thị Hưng Hà
Diện tích lô đất : 98 m2
Diện tích xây dựng : 90 m2
Diện tích sử dụng : 720 m2
Số tầng cao : 7
Bề rộng mặt tiền : 7m
Năm thiết kế : 2018-06-12