TGĐ Nguyễn Thu Phong nhận bằng khen từ UBND TP.HCM

TGĐ Nguyễn Thu Phong nhận bằng khen từ UBND TP.HCM

Tại Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA-HCM) lần thứ X vào ngày 6/12/2017, Chủ tịch HĐQT –  TGĐ công ty Nhà Vui, ông Nguyễn Thu Phong đã vinh dự đón nhận bằng khen từ UBND TP.HCM vì những thành quả xuất sắc đạt được trong nhiệm kì vừa qua. 

Ngoài ra trong buổi lễ này,Đại hội cũng kêu gọi toàn thể hội viên Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM tiếp tục đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm  - dịch vụ của doanh nghiệp, tăng cường liên kết trong nước, chủ động hợp tác với bên ngoài, huy động mọi nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả và bền vững.