Sự kiện "SHIGERU BAN-Kiến trúc & Hoạt động vị nhân sinh 2017"

Sự kiện "SHIGERU BAN-Kiến trúc & Hoạt động vị nhân sinh 2017"

Ngày 2/12/2017 vừa qua, ông Nguyễn Thu Phong – Tổng giám đốc Nhà vui, đồng thời là chủ nhiệm Hội Kts.trẻ Việt Nam, đã chủ trì đơn vị cùng phối hợp với TOTO tổ chức sự kiện hết sức ý nghĩa mang tên “Kiến Trúc & Hoạt động vị nhân sinh” tại GEM Center.
 
Tại sự kiện, ông Nguyễn Thu Phong cũng vinh dự là đại diện Kts. Việt Nam phát biểu tham luận cùng với ông Shigeru Ban với phần trình bày “Hoạt động kiến trúc vị nhân sinh tại Việt Nam”.

Cùng trách nhiệm cộng đồng và sự đồng cảm sâu sắc với những mất mát do thiên tai gây ra, buổi diễn thuyết đã truyền cảm hứng và kinh nghiệm cho hơn 1.800 người tham dự là cộng đồng các kiến trúc sư và các bạn trẻ đang làm việc và học tập trong lĩnh vực kiến trúc - thiết kế