DỊCH VỤ THIẾT KẾ CƠ SỞ

TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC

Một giải pháp linh động, giúp Chủ đầu tư có được những bước chuẩn bị ban đầu như định hướng ý đồ thiết kế, sử dụng bộ bản vẽ để xin phép xây dựng, dự báo tài chính. Đây là những bước cơ bản giúp Chủ đầu tư đi đến quyết định xây dựng chính thức.

Một giải pháp phù hợp với các nhà thi công khi cần những phương án thiết kế sơ phác nhằm đa dạng về kiểu mẫu bắt kịp nhu cầu xây dựng của người dân.

Dịch vụ Thiết kế cơ sở - quyết định đúng đắn cho người xây nhà

Khi bạn chưa có quyết định chắc chắn về quy mô xây dựng, kinh phí đầu tư và thời điểm thi công. Phù hợp với các chủ nhà có khuynh hướng chủ động trong việc tự decor. Sử dụng thiết kế cơ sở như là một biện pháp thăm dò, tìm hiểu năng lực kiến trúc sư trước khi quyết định thiết lập bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoàn chỉnh.

Bộ hồ sơ thiết kế cơ sở được thực hiện một cách nhanh chóng, chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật cơ bản rất thuận tiện khi mua bán, giao dịch, cho thuê bất động sản, chào thầu với các đơn vị thi công.

 

Nội dung & khối lượng công việc:

- Thời gian thực hiện: 2-4 tuần

- Số lần tư vấn: 3-5 lần

- Bộ hồ sơ bản vẽ

- Bản vẽ xin phép xây dựng

- Bản vẽ kiến trúc sơ bộ

- Mặt bằng các tầng

- Mặt đứng

- Mặt cắt

- Bản khái toán xây dựng

 

Với “Dịch vụ Thiết kế cơ sở”, Chủ đầu tư sẽ có nhiều chọn lựa, dự tính cho công tác chuẩn bị đầu tư, để kịp thời đưa ra những quyết định thực hiện hiệu quả, tiết kiệm chi phí xây dựng.